Всички услуги в твоя град | Services.bg
850 Лева

Фризьорски курсове Ловеч

Информация

Референтен номер
RF206931
Основни
цената е
крайна цена
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
Публикувана на
15.08.2017
Описание
За услугата
Промоционални цени за ученици, абитуриенти и студенти !
Ние осигуряваме моделите и наблягаме на практическата подготовка. Целта ни е да създадем реални възможности на курсистите за професионална реализация,а не просто да издаваме Диплом.
В нашата школа изключително се толерират хора,които наистина искат да бъдат професионалисти или по друг начин казано да бъдат постоянни и със стремеж към непрекъснато усъвършенстване.
Обучението включва:
1.Общозадължителна професионална подготовка: Икономика,Фирмено право, Счетоводство, Здравословни и безопасни условия на труд
2.Отраслова задължителна професионална подготовка: Компютърно обучение,Професи онална етика,Английски език
3.Специфична задължителна професионална подготовка: Подстригване, Колористика, Химическо къдрене и изправяне, Прическа, Анатомия, Хигиена, Първа помощ при спешни състояния, Често срещани заболявания в дерматологията, Рисуване
4.Избираема професионална подготовка
Това осигурява право на обучаваният да получи Свидетелство за Професионална Квалификация (Диплом) а не Удостоверение !!!
При поискване,школат а издава Europass (приложение към Дипломата).Europ ass е документ,даващ ясна представа за полученото обучение и придобитите компетенции в рамките на целия Европейски Съюз.
Важно: Съгласно чл.40 от Закона за Професионално Образование и Обучение,практик уващи фризьори без Диплом ,могат да се явят на държавен изпит (теория и практика) в Лизензиран цпо,предлагащ тази специалност и докажат своите компетенции.Дипл омата за спк (Степен на Професионална Квалификация) е лицензирана от напоо към Министерски Съвет.
,,Националната Школа по Фризьорство '' работи и по програма ,,аз мога повече'' ( за обучение с ваучери )
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област Ловеч
Град
Ловеч
Телефон за поръчка

Частно лице

by.services.bg
Данни за доставчика
Име на изпълнител
by.services.bg
Години опит
8
Телефон
Адрес
ул. Магнаурска школа 11, ХайТек парк
Expand Map