Авто услуги

Автобуси под наем, Автоключар, Автотапицер, Аудио и аларми, Ауспуси, Бояджийски услуги, Електрика, Коли под наем, Реглаж ходова част, Ремонт двигатели, Ремонт ходова част, Смяна на масло и филтри, Тенекеджийски услуги.
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Ако вие сте с основно и средно образование и работите на трудов договор, то вие можете да се възползвате от безплатно обучение с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

  Ние предлагаме безплатни шофьорски курсове за придобиване на правоспособност за управление от различни категории.
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Обучението за получаване на правоспособност за шофиране на МПС е друстранен процес. От едната страна е вашият инструктор, който е високо квалифициран, доказал се, с опит и отдаден на професията си. От другата страна сте Вие – обучаемият. От Вас се изисква да сте: мотивиран/а, търпелив/а, с желание за учене, изпълнителен/на и отговорен/на.

  От какво се състои курсът за шофьори? Обучението на кандидат-шофьори се състои от 2 части – обучение по теория и обучение по практика. Курсът започва с часовете по теория, които имат за цел да дадат познания за правилното и безопасно движение по пътищата. Паралелно с това, курсистът започва практическото обучение, като се запознава с автомобила, неговото устройство, как работи и как се управлява.
  На разположение на курсистите са 2 учебни автомобила – Opel Corsa и Dacia Sandero. Те могат сами да изберат автомобила, на който желаят да бъдат обучавани.

  За улеснение на нашите курсисти, часовете се взимат в удобно за тях време по предварително изготвен график съгласуван с инструктора. Предлагаме разсрочено плащане на курса на няколко вноски (без допълнително оскъпяване).

  Избирайки шофьорски курсове при нас, всеки курсист получава безплатни учебни материали за теоретична подготовка.

  След преминаване на обучението по теория, курсистът се явява на вътрешен изпит (в учебния център). При положителна оценка, се явява на външен изпит (в ДАИ). Курсистите подлежат и на вътрешен изпит по управление (прави се от инструктора). При успешно представяне, курсистът се допуска до изпит пред ДАИ.

  ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС
Шофьорски курсове Категория D - Добрич
 • Шофьорски курсове Категория D - Добрич
 • Категория “Д” – Автобус
  С тази категория се дава правоспособност за управление на автобус, с изключение на тролейбуси предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача.

  Необходима възраст: 21 години;
  Изискване: кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С и стаж не по-малко от 2 година от придобиването на кат. С;
  Документи:оригинал и копие (два броя) на диплома за обазование – основно, средно или висше;
  копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  справка от КАТ за установяване броя на контролните точки;
  удостоверение за психологическа годност ( издава се от ДАИ-псих. лаборатория);
  снимка – 1бр.
  Обучение: 6 часа теория и 16 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  Изпит: теория (листовки) и практика ( управление на автобус в населено място).
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Категория “С+Е” – Товарен автомобил с ремарке.
  С тази категория се дава правоспособност за управление на състав от превозни средства с теглещо МПС от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

  Необходима възраст: 21 години;
  Изискване: кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С и стаж не по-малко от 1 година от придобиването на кат. С;
  Документи:
  оригинал и копие (два броя) на диплома за обазование – основно, средно или висше;
  копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  справка от КАТ за установяване броя на контролните точки;
  снимка – 1бр.
  Обучение: 4 часа теория и 16 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  Изпит: теория (листовки) и практика ( управление на товарен автомобил с ремарке: полигон – изпълнение на определени задължителни елементи и управление в населено място);
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Категория “В” – Лек автомобил
  С тази категория се дава правоспособност за управление на моторно превозно средство с допустима максимална маса 3 500 кг. И броят на местата за сядане, без това а водача, са не повече от 8.

  Необходима възраст: 17 години и 9 месеца.
  Документи:
  оригинал и копие ( два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
  копие на лична карта
  снимка-1 брой.
  Обучение: 40 часа теория и 31 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  Изпит: теория ( листовки) и практика ( управление на автомобил);
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Категория "B+E"
  С тази категория се дава правоспособност за управление на пътно превозно средство с теглещо моторно превозно средство от кат. В и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

  Необходима възраст: 18 години; кандидатите да притежават категория В;
  Документи:
  оригинал и копие ( два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
  копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  снимка – 1 бр.
  Обучение: 12 часа практика. Вътрешен изпит по практика.
  Изпит: практика (управление на лек автомобил с ремарке: полигон – изпълнение на определени задължителни елементи и управление в населено място);
Шофьорски курсове Добрич
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • категория АМ
  Категория АМ – мотопеди – двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, букви “б“ и “г“ (категория L1e и категория L2e) с изключение на тези с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h и леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква “л“ (категория L6e)
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Водачи с право за управление на МПС, от която и да е от категориите по чл.150а има право да avtokurs.netуправлява и превозни средства от категория АМ.
  Водач с право на управление на МПС от категория А2 има право да управлява и превозни средства от категория А1.
  Водач с право на управление на МПС от категория А има право да управлява и превозни средства от категории А1 и А2.
  Водач с право на управление на МПС от категории В, С или D има право да управлява и превозни средства от категории В1, С1 или D1.
  Водач с право на управление на МПС от категории С1Е, СЕ, D1E или DE има право да управлява и състав от превозни средства от категория ВЕ.
  Водач с право на управление на МПС от категория СЕ има право да управлява и превозни средства от категория DE, ако притежава правоспособност за управление на МПС от категория D.
  Водач с право на управление на МПС от категории СЕ и DE има право да управлява и състав от превозни средства от категории С1Е и D1E.
Шофьорски курсове Добрич
 • Шофьорски курсове Добрич
 • Категория “B”
  Притежаващите тази категория имат право да управляват: Автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.
  УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС

  Курсът се състои от две части:

  Теоретично обучение, което се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните занятия е 40 учебни часа.Теоретичното обучение завършва с вътрешен теоретичен изпит.След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до теоретичен изпит пред ДАИ.
  Обучението по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия, съгласно установените нормативни документи
  . Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.
  Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.
  Надграждайки придобитите за категория “В” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение, и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите “А” и “С”.
  Документи за записване:
  диплом за завършено образование (основно, средно или висше);
  лична карта;
  снимка – 1бр;
  Навършени години за започване на курса – 17 години и 9 месеца.
Шофьорски курс Благоевград
 • Шофьорски курс Благоевград
 • Автокурс Шофьорски Курсове
  София Благоевград
  Учебен център Експрес В Учебен център Ви предлага обучение съобразено с най-новите европейски изисквания и стандарти. Автошколата разполага с модерни кабинети оборудвани с всички необходими материали за провеждане на учебния процес.
  Автомобилите в автошкола Експрес В Учебен център са актуални към днешния ден. Ние Ви предоставяме правото да си изберете един от тях в зависимост от Вашите препочитания./виж галерия/ Всички автомобили са оборудвани с допълнителни педали отдясно и допълнителни пътепоказатели за инструктора, които спомагат за сигурността Ви по време на управление.
 • 350 Лева
Шофьорски курсове Благоевград
 • Шофьорски курсове Благоевград
 • УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЯНВЕНИМА" Шофьорски курсове Благоевгра
  С П О Н С О Р Н А П О Р Т А Л А  Описание УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЯНВЕНИМА"-Благоевград, провежда шофьорски курсове от категории В и С, курсове за мотокари, багери, валяци, пътностроителни машини ,курсове по АDR,
  въстановяване на отнети контролни точки,квалификация за професионални шофьори и издаване на квалификационна карта
Шофьорски курсове Благоевград
 • Шофьорски курсове Благоевград
 • Авто школа "УЧЕБЕН ВОЛАН" ЕООД гр Благоев град
  С П О Н С О Р Н А П О Р Т А Л А  Описание Стремим се да постигаме високо качество на обучението с търпение, усърдна работа, всеотдайност и коректност. Ние сме съпричастни в усилието Ви да се сдобиете с шофьорска книжка и да станете пълноправни участници в движението. Убедени сме, че вниманието, сигурността,човешкото отношение и стремежа дa мoтивираме нашите курсисти са важни за учебния процес. Убедете се и Вие!
  благодарим Ви за проявения интерес към автошкола "УЧЕБЕН ВОЛАН" ЕООД
Шофьорски курсове Благоевград
 • Шофьорски курсове Благоевград
 • Подготовка на водачи на МПС вички категории:
  Възстановяване на отнети контролни точки.
  Лекции са достъпно ниво и качествено обучение
  Ще останете доволни и с трайни знания и умения.
  Всички преподаватели са с високо образование.
  Обучавате се от г-жа Градевска ,г-Ант.Машев и г-н Ас.Машев
Шофьорки курсове Благоевград
 • Шофьорки курсове Благоевград
 • Автошкола "ВАЛЕНТИ АУТО" ЕООД предлага теоретична и практическа подготовка за шофьорски свидетелство за управление за категория “В” на територията на град Благоевград. Обучението се извършва от високо квалифицирани инструктори, с богат опит и внимателен, индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с вашето свободно време.
 • Страница от 13
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова