Обучение

Академични курсове, Езикови курсове, Музикални курсове, Практически курсове, Професионални курсове, Разработване на дипломни и курсов работи, Спортни курсове, Тийм билдинг, Частни учители, Шофьорски курсове.
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • Доверете се на опита и на професионализма. Изберете ефективно и забавно обучение за шофьорски курсове във Варна.шофьорски курсове във Варна

  В Автошкола Валек се провеждат шофьорски курсове на територията на гр. Варна от инструкторите Валентин Стоянов – /Валек/, Лора Минчева и Тошко Котов. Обучението е съобразено с европейската методика за провеждане на шофьорски курсове и придобиването на шофьорска книжка не е единственият приоритет.

  Основна цел на курсовете е придобиването на умения и навици за безопасно управление на автомобил в сложна пътна обстановка. По време на обучението стриктно се спазват условията на методиката за провеждане на шофьорски курсове.

  Преди да се запише, всеки кандидат-курсист може да присъства и да наблюдава провеждането на един учебен час.

  Тъй като нашите курсисти са важни за нас, техният график за кормилна практика винаги е съобразен с тяхната заетост, а заплащането с техните финансови възможности.

  Автошкола Валек предлага и други дейности свързани с квалификацията на водачи на МПС за категория „В“ като:

  √ Опреснителни часове;Шофьорски курсове

  √ Възстановяване на контролни точки;

  √ Възстановяване на шофьорски права.

  Възстановяване на отнети контролни точки може да стане чрез допълнително обучение /еднодневен шофьорски курс/. Възстановяват се до 13 точки за период от 1 година. Не се държи изпит. шофьорски курс категория В

  Ако поради някаква причина сте загубили правоспособност за управление на МПС /шофьорска книжка/, Валек може да Ви помогне с кратък курс за възстановяване на шофьорски права!
Шофьорски курсове професионална компетентност Варн
 • Шофьорски курсове професионална компетентност Варн
 • Важна част от услугите на Автошкола Василеви е провеждането на важният за редица шофьори курс за професионална компетентност. Той се провежда по Наредба 41 за придобиване на карта за квалификация на водача относно превоз на пътници и товари. Въпросната наредба всъщност въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и поради тази причина е абсолютно задължителна. Кой трябва да разполага с карта за квалификация? От нея се ползват всички водачи на МПС, които притежават категория С, С+Е, Д и Д+Е и извършват обществени превози на пътници и товари за собствена сметка. Същото важи и за превози в страната и чужбина. Казано направо – шофьорите на автобуси, камиони и всички разновидности на МПС в гореописаните категории са задължени да преминат курса за професионална компетентност.
  Както останалите курсове и той се състои от теоретична и практическа части, чиято продължителност зависи от това дали сте шофьор с опит или млад шофьор.В първия случай се провеждат занятия по т.нар “периодично обучение“, докато вторият изисква преминаването на курс за начална квалификация. Към водачите има възрастови изисквания и те са както следва:
  – за кат. С и С+Е – навършени 18 години.
  – за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.
  Внимание!!!! Автошкола Василеви напомня, че обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция – ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение, затова не пропускайте своевременно да се свържете се екипа, за провеждането на своето периодично обучение.
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • Важна част от услугите на Автошкола Василеви е провеждането на важният за редица шофьори курс за професионална компетентност. Той се провежда по Наредба 41 за придобиване на карта за квалификация на водача относно превоз на пътници и товари. Въпросната наредба всъщност въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и поради тази причина е абсолютно задължителна. Кой трябва да разполага с карта за квалификация? От нея се ползват всички водачи на МПС, които притежават категория С, С+Е, Д и Д+Е и извършват обществени превози на пътници и товари за собствена сметка. Същото важи и за превози в страната и чужбина. Казано направо – шофьорите на автобуси, камиони и всички разновидности на МПС в гореописаните категории са задължени да преминат курса за професионална компетентност.
  Както останалите курсове и той се състои от теоретична и практическа части, чиято продължителност зависи от това дали сте шофьор с опит или млад шофьор.В първия случай се провеждат занятия по т.нар “периодично обучение“, докато вторият изисква преминаването на курс за начална квалификация. Към водачите има възрастови изисквания и те са както следва:
  – за кат. С и С+Е – навършени 18 години.
  – за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.
  Внимание!!!! Автошкола Василеви напомня, че обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция – ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение, затова не пропускайте своевременно да се свържете се екипа, за провеждането на своето периодично обучение.
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • ADR курс за превоз на опасни товари по шосе
  Транспортирането на опасни товари изисква от всеки превозващ шофьор притежанието на съответен ADR сертификат. Този документ гарантира успешното преминаване на съответния курс в квалифициран обучителен център. Автошкола Василеви предлага услугата ADR курсове и гарантира нивото на учебните програми, подготовката на инструкторите, както и актуализацията на необходимите материали. Какви могат да са тези курсове?
  1. Основен
  – в него се получават базисни познания, свързани с опасните товари и техния превоз. Курсистите се запознават с основните разпоредби за движението по шосейната и пътна мрежа, защита на околната среда и осигуряване безопасност на участниците, необходими документи при превоз, както и запознаване със разпоредбите при товарен и съхранение на опасни товари.
  2. Превоз на опасни товари в цистерни
  – тази разновидност на курса засяга всички водачи на транспортиращи опасните товари МПС във вид на неподвижно монтирани цистерни, както и цистерни –контейнери. Преподава се материал, свързан с видовете цистерни, с разпоредбите по товаренето и разтоварването им, както и подготвянето на нужните за транспортирането документи.
  Това е може би най-масовата практика за превоз на опасни товари, но Автошкола Василеви акцентира на ADR курсовете във всичките им разновидности, независимо от спецификата им.
  3.Превоз на опасни вещества от Клас 1
  – тук става дума за взривни вещества и материали и въпреки, че транспортирането им се извършва доста рядко, съблюдаването на безопасността на превоз е от изключителна важност! Автошкола Василеви напомня, че в случая говорим за превози и товаро-разтоварна дейност на барут, детонатори и свързаните с тях устройства, патрони, фойерверки, експлозиви и съпътстващите ги химически смеси. На курсистите се продават теми като характеристика и специфика на взривните вещества, тяхното маркиране и опаковане. Засягат се и правилата за транспортиране и необходимите за превоза документи. Този курс е важен, затова ако имате необходимост от провеждането му, свържете се с нас на посочените координати в сайта.
  4. Превоз на радиоактивни вещества от Клас 7
  – това обучение засяга всички радиоактивни материали и вещества. Поради изключително високия риск от замърсяване на околната среда и застрашаване на човешкия живот, предпазните мерки при превоза им са АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Какво трябва да знаят водачите? Те ще научат необходимото за опаковането на радиоактивния това, как се следят нивата на радиационния фон и техники за намаляване на рисковете от критични състояния при транспортирането. Получените знания трябва да се прилагат при всеки курс, без значение от обема на товара и дължината на превозването.
Шофьорски курсове Девня
 • Шофьорски курсове Девня
 • ADR курс за превоз на опасни товари по шосе
  Транспортирането на опасни товари изисква от всеки превозващ шофьор притежанието на съответен ADR сертификат. Този документ гарантира успешното преминаване на съответния курс в квалифициран обучителен център. Автошкола Василеви предлага услугата ADR курсове и гарантира нивото на учебните програми, подготовката на инструкторите, както и актуализацията на необходимите материали. Какви могат да са тези курсове?
  1. Основен
  – в него се получават базисни познания, свързани с опасните товари и техния превоз. Курсистите се запознават с основните разпоредби за движението по шосейната и пътна мрежа, защита на околната среда и осигуряване безопасност на участниците, необходими документи при превоз, както и запознаване със разпоредбите при товарен и съхранение на опасни товари.
  2. Превоз на опасни товари в цистерни
  – тази разновидност на курса засяга всички водачи на транспортиращи опасните товари МПС във вид на неподвижно монтирани цистерни, както и цистерни –контейнери. Преподава се материал, свързан с видовете цистерни, с разпоредбите по товаренето и разтоварването им, както и подготвянето на нужните за транспортирането документи.
  Това е може би най-масовата практика за превоз на опасни товари, но Автошкола Василеви акцентира на ADR курсовете във всичките им разновидности, независимо от спецификата им.
  3.Превоз на опасни вещества от Клас 1
  – тук става дума за взривни вещества и материали и въпреки, че транспортирането им се извършва доста рядко, съблюдаването на безопасността на превоз е от изключителна важност! Автошкола Василеви напомня, че в случая говорим за превози и товаро-разтоварна дейност на барут, детонатори и свързаните с тях устройства, патрони, фойерверки, експлозиви и съпътстващите ги химически смеси. На курсистите се продават теми като характеристика и специфика на взривните вещества, тяхното маркиране и опаковане. Засягат се и правилата за транспортиране и необходимите за превоза документи. Този курс е важен, затова ако имате необходимост от провеждането му, свържете се с нас на посочените координати в сайта.
  4. Превоз на радиоактивни вещества от Клас 7
  – това обучение засяга всички радиоактивни материали и вещества. Поради изключително високия риск от замърсяване на околната среда и застрашаване на човешкия живот, предпазните мерки при превоза им са АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Какво трябва да знаят водачите? Те ще научат необходимото за опаковането на радиоактивния това, как се следят нивата на радиационния фон и техники за намаляване на рисковете от критични състояния при транспортирането. Получените знания трябва да се прилагат при всеки курс, без значение от обема на товара и дължината на превозването.
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • Обикновено от тази услуга на Автошкола Василеви се ползват водачи категория В. Които не са сядали зад волана от доста дълъг период от време или по една или друга причина не са имали възможност да управляват МПС въпреки желанието си. Разбираемо е, че с времето, ако шофьорските умения не се практикуват често, те ще бъдат занемарени и забравени. А в интензивната градска среда това може да се окаже значителна пречка и потенциална причина за ПТП.
  Затова Автошколата предлага вземането на няколко опреснителни часа, с цел да бъдат опреснени забравените теоретически и практични знания. И тъй като проблемите на всеки са индивидуални, нужна е среща с инструкторите, за да създаде най-добрата програма от теоретичен материал и шофиране в градски условия. Всеки кандидат може да си припомни елементи от листовките и различни ситуации на пътя или да преговори различни маневри като паркиране, шофиране на заден ход и т.н. Важно е да се върне увереността при шофиране и поведение като участник в движението по пътищата. Напълно разбираемо е условията по пътищата да се променят, най-малкото да се появят нови маркировки и обозначения, за които не всички са запознати. Автошкола Василеви преподава теория и провежда практическите занятия в съответствие с най-новите и актуални норми, обнародвани в Закона за движение по пътищата. Доверете се на нашия професионализъм и се свържете на посочените в сайта контакти.
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • Категория А
  Автошкола Василеви провежда професионални шофьорски курсове по правоуправление на МПС категория А – Мотоциклети с и без кош и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничение в кубатурата/
  Курсовете са теоретични и практически, като кандидатите трябва да са на възраст 24 години или на 20 – ако притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 на по-малко от 2 години.
  Теоретичният материал се преподава от квалифицирани лектори в модерно оборудвани зали, а практиката се провежда на полигон и на мотоциклет KAWASAKI ER 6 N. На курсистите се осигуряват наколенки и лакътници, каски и светлоотразителна жилетка, както и устройство с хендсфри за предвижването в градски условия.
  Продължителност на теоретичното обучение:
  – 40 учебни часа или
  – 4 часа, ако кандидатът притежава категория „В“
  Продължителност на практическото обучение:
  -20 учебни часа, като те са не по-малко от 13 дни при притежание на на категория „В“ и не по-малко от 16 ако кандидатът няма тази категория.
  В случай, че курсистът притежава категория “A1”, практиката е само 14 учебни часа. Следва изпит.
  В случай, че той има категория „А2“ от по-малко от 2 години, практиката е само 14 учебни часа. Следва изпит. Ако курсистът притежава категория „А2“ повече от 2 години, практиката е само 7 часа.
  Необходими документи:
  Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (ако има такива), копие от диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
  Автошкола Василеви осигурява най-добри условия за провеждане на занятията, за получаване на свидетелство за правоуправление на МПС. Професионализма и коректното отношение на нашите инструктори ви гарантират безпроблемно полагане на изпит. Очакваме ви, свържете се с нас на контактите в сайта.
 • 400 Лева
Шофьорски курсове категория Б Варна
 • Шофьорски курсове категория Б Варна
 • Категория В
  Това е най-предпочитаната категория за правоуправление и включва МПС с допустима максимална маса до 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от категория „Б“ могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg.
  Правоуправлението на лек автомобил е сред основните курсове на Автошкола Василеви.
  Курсът за придобиване на категория „В“ включва теоретична и практическа част за кандидати на не по-малко от 17 години и 9 месеца. Теорията е с продължителност 40 часа, като занятията се провеждат в оборудвани зали на автошколата в делничните дни от 17.30 (началният час може да бъде променян) в продължение на две седмици. По време на обучението ще се разискват правилата за движение по пътищата, запознаване с пътните знаци и маркировки, решават се листовки. Към всеки курсист има индивидуален подход, неговите грешки се анализират и обясняват. Всички материали в практическите занимания са БЕЗПЛАТНИ.
  Практическите занимания се осъществяват на следните автомобили – Toyota Yaris 1.4, 2012г.; Ford Fiesta 1.4 DI 2006г.; Toyota Yaris Hybrid 2013г. – автоматик. Те са с продължителност 31 часа и могат да се провеждат паралелно с теоретичните лекции. Започват със запознаване с устройството на автомобила, следват първите кормувания на учебна площадка, като след това се преминава в шофиране в градски условия с нарастваща интензивност, както и паркиране. В практиката влизат и определен брой часове кормуване извън града и паркиране.
  Шофирането продължава не по-малко от 22 дни, като с курсиста се сключва и застраховка „Злополука“ за сметка на компанията.
  Документи за записване:
  Лична карта, диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
  Автошкола Василеви е едно от утвърдените имена във Варна. Услугите ни се отличават с коректност и професионализъм
 • 650 Лева
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • Категория С
  Тази категория дава възможност на издържалите курса и успешно положили изпит да управляват моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустима максимална маса над 3500 kg, но не по-голяма от 7500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача.
  Курсът преминава в теоретична и практическа част за кандидати над 18 години. Обучението се провежда в лекционните зали на Автошкола Василеви и е с обем 14 учебни часа. Кандидатите се запознават със спецификата на движение на превозното средство, като всички материали и пособия се осигуряват от компанията.
  Практическите занятия са 20 часа и се провеждат в удобно за курсистите време, минимум 12 дни. Автомобилният парк включва IVECO ML 130 E и MERCEDES 1320.
  Необходими документи:
  Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (или акт), диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
  Внимание, добре е да се знае:
  Според новата Европейска директива, професионалните шофьори на камиони и микробуси над 3,5 тона са длъжни да преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, като допълнение към шофьорската им книжка. Тази квалификация се изисква във всички страни от Европейския Съюз и българските карти са официално признати в него.
  Изключения:
  Карта за квалификация на водача не се изисква:
  – при извършване на превози на пътници и товари с превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h;
  – при извършване на превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на извънредните ситуации, Държавна агенция “Национална сигурност”, държавните предприятия “Строителство и възстановяване”, “Транспортно строителство и възстановяване” и “Съобщително строителство и възстановяване”, свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи, както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея;
  – при извършване на превози на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
  – за управлението на превозни средства, използвани за обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство или карта за квалификация на водача;
  – за управлението на превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническото развитие, ремонт или поддръжка, или нови или възстановени превозни средства, които още не са пуснати на пазара;
  – за управлението на превозни средства, използвани за лична употреба, с нетърговска цел;
  – за управлението на превозни средства, превозващи материал или оборудване, необходими на водача за извършване на неговата основна дейност.
 • 650 Лева
Шофьорски курсове Девня
 • Шофьорски курсове Девня
 • Категория В
  Това е най-предпочитаната категория за правоуправление и включва МПС с допустима максимална маса до 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от категория „Б“ могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg.
  Правоуправлението на лек автомобил е сред основните курсове на Автошкола Василеви.
  Курсът за придобиване на категория „В“ включва теоретична и практическа част за кандидати на не по-малко от 17 години и 9 месеца. Теорията е с продължителност 40 часа, като занятията се провеждат в оборудвани зали на автошколата в делничните дни от 17.30 (началният час може да бъде променян) в продължение на две седмици. По време на обучението ще се разискват правилата за движение по пътищата, запознаване с пътните знаци и маркировки, решават се листовки. Към всеки курсист има индивидуален подход, неговите грешки се анализират и обясняват. Всички материали в практическите занимания са БЕЗПЛАТНИ.
  Практическите занимания се осъществяват на следните автомобили – Toyota Yaris 1.4, 2012г.; Ford Fiesta 1.4 DI 2006г.; Toyota Yaris Hybrid 2013г. – автоматик. Те са с продължителност 31 часа и могат да се провеждат паралелно с теоретичните лекции. Започват със запознаване с устройството на автомобила, следват първите кормувания на учебна площадка, като след това се преминава в шофиране в градски условия с нарастваща интензивност, както и паркиране. В практиката влизат и определен брой часове кормуване извън града и паркиране.
  Шофирането продължава не по-малко от 22 дни, като с курсиста се сключва и застраховка „Злополука“ за сметка на компанията.
  Документи за записване:
  Лична карта, диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
  Автошкола Василеви е едно от утвърдените имена във Варна. Услугите ни се отличават с коректност и професионализъм.
 • 650 Лева
Шофьорски курсове Девня
 • Шофьорски курсове Девня
 • Категория Д
  Шофьорският курс дава на кандидатите да управляват моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; може да се прикачва и допълнително ремарке, с максимална маса, която не надвишава 750 kg. За придобиването на тази категория е необходимо са имате „С“ от минимум две години и навършени 21 години към датата на започване на курса.
  Занятията са практически и теоретични. Последните се провеждат в оборудваните зали на Автошкола Василеви и продължават 6 учебни часа. На кандидатите се предоставят безплатни материали по темата, а теорията се преподава от специализирани инструктори.
  Практическата част от курса се провежда на автобус OAF и с продължителност 16 часа, като те започват на тренировъчна площадка и продължават в градска среда не по-малко от девет дни. Провеждат се в удобно за курсистите време.
  Необходимите документи за записването са:
  Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома за минимум основно образование, талон за психологическа годност, справка от КАТ за „Нарушител от региона”, снимка (паспортен формат).
  Автошкола Василеви е сред водещите във Варна и предоставя на своите курсисти отлични условия и модерна база за провеждане на практическите и теоретични занятия. За повече информация и записване, свържете се с нас на контактите в сайта. Очакваме ви.
 • 650 Лева
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ "KАТЕГОРИЯ B"

  АВТОМОБИЛИ, ЧИЯТО ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НЕ НАДВИШАВА 3500 КГ И БРОЯТ НА МЕСТАТА ИМ ЗА СЯДАНЕ, БЕЗ МЯСТОТО НА ВОДАЧА, НЕ ПРЕВИШАВА 8

  Необходими документи за записване: Копие на лична карта,
  Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  Паспортна снимка – 1 бр
  Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца, основно образование
  Обучение: 31 часа практика и 40 часа теория. Вътрешен изпит по теория и практика.
  Изпит: Теория - листовки.
  Практика –управление на автомобил по пътища в населено място.
  Учебни автомобили: VW Golf V, Toyota Yaris, Peugeot 206(AUTOMATIC)
Шофьорски курсове Варна
 • Шофьорски курсове Варна
 • ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ "KАТЕГОРИЯ C"

  АВТОМОБИЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ОТ КАТЕГОРИЯ "D", ЧИЯТО ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НАДВИШАВА 3500 КГ; КЪМ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЧВА РЕМАРКЕ С ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 750 КГ

  Необходими документи за записване: Копие на лична карта,
  Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  Паспортна снимка – 1 бр.
  Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
  Удостоверение за психологическа годност (за записване)
  Изисквания: Кандидата да има навършени 18 год., да притежава кат. В
  Обучение: 14 часа теория и 20 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  Изпит: Теория - листовки.
  Практика –управление на автомобил по пътища в населено място.
  Учебен автомобил: Mercedes 1722
Шофьорски курсове Пловдив
 • Шофьорски курсове Пловдив
 • Автошкола ЕТ "Николай Георгиев" организира курсове за шофьори категория "В" на цена и качество без конкуренция.

  Школата предлага:

  консултации при започване на курса
  безплатни помагала за теоретичното обучение
  практическо обучение в удобно за курсиста време
  нов автомобил - Пежо 307 HDI
  оформяне на документи за явяване пред ДАИ
  При нас ще получите още:

  Разсрочено плащане без допълнително оскъпяване.
  Възможност за вземане на допълнителни часове по желание на курсиста
 • 535 Лева
Шофьорски курсове Пловдив
 • Шофьорски курсове Пловдив
 • Автошкола “Радослав Харитев” Ви предоставя възможността да придобиете умения за управление на МПС от категория “В”.

  Дългогодишният опит е гаранция за качествено обучение.  Автошколата Ви предлага:
  - Курс на атрактивна цена.
  - 31 часа, осигуряващи пълна подготовка относно правилата за движение и управлението на автомобила.
  - Пълен набор от помагала, които ще подготвят кандидат-шофьора относно теоретичната част.
  - Кормуване в удобен за Вас ден и час.
  - Нов автомобил, включващ всички екстри, които ще осигурят Вашия комфорт.
 • 490 Лева
 • Страница от 17
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова