Изготвяне на адаптивна GDPR документалначаст София

Референтен номер
RF167787
цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
Публикувана на
14.11.2018
Описание
За услугата
С цел синхронизирането на дейността на организациите с чл. 24 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR) сме изготвили адаптивна документална част чието използване регламента вменява на субектите. Изработването на този набор от документи е извършено съвместно между нас, правен консултант и експерти.

Изготвената документация включва:

• ПЗЛД - GDPR Privacy Policy commercial company without DPO v001 – Политика за защита на личните данни, която трябва да имате при проверка от КЗЛД. Вътрешен документ – персоналът се запознава и се подписва, че е запознат. Дава се на КЗЛД при проверка.
• Декларация обработка на лични данни служител v001 – декларация, която да подпишат служителите, че са запознати с правата и задълженията си относно работата с лични данни.
• Приложение 1 към ПЗЛД - Стандартни клаузи администратор – обработващ. Това са клаузите, които следва да съдържа договорът администратор-обработващ със СТМ, фирми за ИТ поддръжка, счетоводство, ТРЗ и др. Клаузите могат да се ползват и за изготвяне на анекс към текущи договори.
• Приложение 2 към ПЗЛД - Регистър права на субектите на данни – регистър, в които да записвате исканията за упражняване на права.
• Приложение 3 към ПЗЛД - Вътрешен регистър на обработването по чл. 30 v001 – Вътрешен документ – поддържа се актуален и се дава на КЗЛД при проверка на хартия и в електронен вид.
• GDPR INTERNAL BREACH REGISTER – регистър на вътрешните нарушения, свързани с личните данни и регистър за известие до КЗЛД за нарушения.
• ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ - процедура за уведомяване на надзорния орган и потребителите при нарушаване на сигурността на личните данни.

Освен набора от документи по-горе, предоставяме и кратко практическо разяснение на самия регламент и свързаните с него процедури.
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област София - град
Град
София
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 224 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова