Абонаментно счетоводно обслужване София

Референтен номер
RF457421
цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
  • На адрес на клиент
Публикувана на
14.12.2018
Описание
За услугата
Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
Отчитане на материалните запаси;
Следене на складова наличност;
Консултации по счетоводни въпроси;
Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
Съставяне на годишни счетоводни отчети;
Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;
Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.
Личен състав и ТРЗ
Данъци
Годишно приключване
Условия за поръчка
http://www.asotrend.bg/abonamentno-schetovodno-obsluzhvane
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област София - град
Град
София
Адрес
гр.София п.к. 1330р ж.к."Разсадника"р ул."Алеко Туранджа" 49р вх.А ет.1 офис А-13
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 145 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова