СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ София

Референтен номер
RF202562
цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
Публикувана на
13.12.2018
Описание
За услугата
Как легално може да платите по-малко данъци? Защо сега трябва да помислите за положителна кредитна история? Още ли се чудите как да извадите парите изпод дюшека?
Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието изготвяне на данъчни декларации свързани със:
– Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
– Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
– Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
– Подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)

Консултации по счетоводни въпроси
Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Счетоводната къща е била отговорна за счетоводното обслужване на Клиента
Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите стандарти
Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране свързано с бъдещото развитие дейността на клиента
Възможност за издаване на фактури от името на клиента
Обработка на счетоводните документи
Изготвяне на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
Отчитане на стоково – материални запаси
Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
Регистрация по ЗДДС
Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
Изготвяне и подаване на VIES декларации
Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
Изготвяне и подаване на отчети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс
Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране
Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
Справки за плащания и салда
Изготвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии
Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
Подаване на ГФО в търговския регистър
Представителство пред органите на НАП и НОИ
Абонаментно счетоводно обслужване
Годишно счетоводно приключване

Условия за поръчка
http://tronbg.com/portfolio-view/schetovodno-obsluzhvane/
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област София - град
Град
София
Адрес
гр. София, п.к. 1618, бул. Тодор Каблешков 55А, ет. 2, офис 4
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 187 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова