Застрахователни услуги

Автокаско, Гражданска отговорност, Животозастраховане, Застраховка багаж, Застраховка имущество, Застраховка при пътуване.
Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на фирми
  еднолични търговци, търговски и граждански дружества
  ( ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД и други )


  Консултантският отдел на счетоводна къща НИИД Консулт предлага:

  Регистрация на еднолични търговци, търговски и граждански дружества

  Помощ при избора на най-удачна правна форма,
  Изготвяне на всички необходими документи за първоначално вписване,
  Консултация и помощ за избиране на подходящо име,
  Подаване вместо Вас на необходимите заявления и удостоверения в Търговски регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на ЕТ, търговски и граждански дружества »


  Регистрация на дружества по ДЗЗД.
  Когато е необходимо сдружаване за постигане на определена цел, без да възникне ново предприятие и юридическо лице.
  Изготвяне на необходимите дружествени документи,
  Регистрация в БУЛСТАТ регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на дружества по ДЗЗД »  Обявяване на Годишен финансов отчет

  Съгласно чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството всеки търговец, по смисъла на ТЗ, е длъжен да публикува своя годишен финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността в Търговски регистър в следните срокове:
  едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година (ГФО публикуват еднолични търговци, чиито финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит)
  дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година
  всички други търговци по смисъла на ТЗ - в срок до 31 юли на следващата година

  Фирмата предлага и изготвяне на Годишни финансови отчети.

  Ниид Консулт извършва само обработване на заявлението, декларациите и необходимите протоколи, и обявяването в Търговски регистър.

  Цени за обявяване на ГФО »
  Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите

  В Търговски регистър вече се обявяват всички промени във вписаните обстоятелства на определен търговец.
  Ниид Консулт предлага услугите си и в тази област, независимо дали става въпрос за смяна на седалище,име на фирма, предмет на дейност или управител.
  Цената се формира от брой часове консултантска услуга, плюс държавни такси, и се изчислява индивидуално за всеки отделен случай.

  Нотариалните такси се заплащат отделно на място от клиента.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ София
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ София
 • Ще Ви помогнем да защитите Вашите активи.
  Предлагаме Ви следните застрахователни услуги:


  Гражданска отговорност
  Автоасистанс
  Автокаско
  Застраховка на Домашното имущество
  Застраховка на офиси и търговски обекти
  Застраховка на предприятия
  Застраховане на електронно оборудване
  Застраховане на хотели
  Застраховка при пътуване в чужбина
  Краткосрочни застраховки „Живот” и „Злополука”
  Семейни застраховки „Живот”
  Пенсионни застраховки
  Детски и женитбени застраховки
  Здравна застраховка
  Застраховка „Туризъм в България”
  Застраховка „Трудова злополука”
  Застраховка за спортисти
  Рискова застраховка „Злополука”
  Застраховка „Обща гражданска отговорност”
  Застраховка „Професионални отговорности”
  Застраховка „Гражданска отговорност в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие”
  Застраховка „Отговорност на изделието”
  Застраховка „Отговорност на превозвача при международни превози CMR”
  Застраховка „Отговорност на работодателя”
  Застраховка на земеделски продукти
  Застраховка на селскостопански животни
  Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
  Застраховка „Карго”
  Застраховка на строително – монтажни рискове
  Застраховка на плавателни съдове
  Застраховка на летателни апарати
  Застраховка на финансови и търговски рискове
Измерване и оценка на битова и работна среда София
 • Измерване и оценка на битова и работна среда София
 • Органът за контрол от вида С при АЛФЕЙ ЕООД гр. София
  Удостоверение - Трудова Медицина

  е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020 от ИА „БСА” с уникален номер на сертификат № 223 ОКС.

  ИА „БСА” е страна по многостранно споразумение по EA MLA.
  Датата на първоначалната акредитация е 27.09.2006 г., валидността на сертификата е до 25.09.2022 г.

  ОКС АЛФЕЙ извършва контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

  ОРГАНЪТ ЗА КОНТРОЛ извършва специализирани контролни измервания и оценка на съответствието на факторите на работната и битовата среда в:
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: МИКРОКЛИМАТ
  обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
  обхват на контрола по параметър – осветеност.
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ШУМ
  Шум в работна среда – Еквивалентно ниво на шум; - ниво на шума; - дневно ниво на експозиция на шум; - средноседмично ниво на експозиция на шум; - ниво на върхово звуково налягане.
  Шум в околна среда – Еквивалентно ниво на шум /Ден, вечер, нощ/.
  Шум в помещения на жилищни и обществени сгради - Еквивалентно ниво на шум /Ден, вечер, нощ/

  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха
  обхват на контрола по параметър
  - концентрация на инхалабилна фракция на праха;
  - концентрация на химични агенти чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/.
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ДО 1000V
  обхват на контрола по параметър
  – импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;
  – съпротивление на изолация до 1000V;
  – cъпротивление на защитни заземителни уредби;
  – cъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
  – защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: климатични инсталации
  обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха.
  ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: вентилационни инсталации
  обхват на контрола по параметър – скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.
  Свържете се с нашия ОРГАН ЗА КОНТРОЛ


  Процедура РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

  ПОЛИТИКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИЗИМОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОКС АЛФЕЙ

  ПОЛИТИКА за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”
Оценки за МПС София
 • Оценки за МПС София
 • Оценки за МПС
  Има възможност за издаване на застрахователни усдостоверения, необходими при покупкопродажба на МПС, на базата на които се плаща такса местен данък.

  Лицензиран оценител за МПС.
  Колко струва вашият автомобил?
  Каква цена да определите за продожбота му или на каква цена да си купите употребяван такъв.
  При огледа се проверява тенехническото му състояние, интериор и екстериор.
  Оценката може да послужи и за юридически лица, при подмяна на автопарк или продажба на стари и повредени МПС-та.

  Моля, при въпроси не се колебайте, да се свържете с мен в удобен за вас момент.
Застрахователно-посреднически услуги София
 • Застрахователно-посреднически услуги София
 • Извършвам застрахователно-посреднически услуги с посещение на място
  Лицензиран посредник със 17 годишен стаж предлага застрахователни услуги свързани със ЗК Лев Инс АД. Всички видове застраховки с безплатно посещение на място за София и околностите и чрез Еконт за другите градове. Целогодишно пълно сътрудничество при щети, лоялност, коректност и максимални отстъпки. Изберете професионалното застраховане и компетентност!
  Позвънете или пишете за оферта!
  Безплатна доставка по Еконт до всяка точка на страната!
  Благодаря Ви!
  Антони Карданов
Застраховки София
 • Застраховки София
 • Гражданска Отговорност,Автокаско и всички останали Застраховки
  Предлагаме всички видове застраховки към всички компании на много изгодни за Вас цени!
  Застраховки на гарантирано най-ниски цени!! Гражданска отговорност!! Автокаско с отстъпка до 35% от базовата тарифа!!! Имуществени застраховки с отстъпка до 30% от базовата тарифа!! Медицински Застраховки!! Професионална отговорност по ЗУТ!!! Застраховка на Земеделски култури!! и др. За Фирми специални оферти!!!
  - Гражданска отговорност и зелена карта;
  - Автокаско;
  - Автоасистънт;
  - Имущество;
  - Здравни, живот, пътуване в чужбина, отмяна на пътуване;
  - Земеделски застраховки;
  - Професионален риск;
  - и други...

  Можем да доставим в удобно за Вас място и време, Вашата полица в София.
  Не се колебайте да попитате за цена на Вашата застраховка!
  Телефон 885845292 .
Автокаско с безплатен ГТП София
 • Автокаско с безплатен ГТП София
 • Автокаско с безплатен ГТП
  Ако заплатите света Автокаско при нас, получавате безплатен ГТП в наш пункт. Ако заплатите Автокаското си и Гражданската си отговорност при нас - получавате безплатен ГТП в наш пункт и талон за 20% отстъпка на закупените от нас авточасти и масла.
Застраховка на яхти и плавателни съдове София
 • Застраховка на яхти и плавателни съдове София
 • Застрахователен брокер Акорт ООД, www.akort-ins.eu предлага всички застрахователни продукти в областта на застраховане на яхти и лодки. В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с водещия европейски яхтен застраховател Пантениус у сме негов представител от 2007 г. Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет на групата, чиято част сме, Дружеството ни има за цел да заеме водещото място на българския застрахователен пазар като брокер. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна.
  Условия: от 1% застрахователна премия за комбинирана застраховка Каско + ГО + Злополука на екипажа за нови яхти и от 2% за яхти на възраст над 5 год. Покритие: до 210 морски мили, изчислени от всяко крайбрежие на ЕС. Бърза и безпроблемна ликвидация на щети (вкл. по ел. път подаване на заявление) в сервизи на официалния производител на яхтата. Безсрочност на застраховката с право на прекратяване по всяко време и незабавно възстановяване на надплатената част от застрахователната премия. Пълно покритие на щети, възникнали при транспорт на лодката по суша. Скипер и чартър застраховане. Предмет на застраховката Яхти - корпус и оборудване; Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд. Застрахователно покритие Каско - повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда: Щети по корпуса; Потъване; Отстраняване на отломки; Кражба и вандализъм; Природни бедствия; Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша; Рискове при вдигане и спускане от стапел; Отговорности: Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване;
Застраховки по телефона София
 • Застраховки по телефона София
 • Застраховки по телефона. Вкл. вечер, в събота, неделя и по празници.

  Консултации и посредничество при сключване и сервизиране на застраховки: гражданска отговорност, зелена карта, каско на МПС, имущество, злополуки, помощ при пътуване, отговорности, карго, селско стопанство, финансови рискове, плавателни съдове, летателни апарати.

  За детайлна информация и съдействие не се колебайте да ме потърсите по телефона по всяко време, включително в събота и неделя, по празници и в извънработно време.

  Лицензиран съм да сключвам застраховки в цялата страна.

  ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ!

  За повече информация посетете www.euroins.eu
Застраховки, консултации, обслужване. София
 • Застраховки, консултации, обслужване. София
 • Застраховки, консултации, обслужване.
  Сключвам застраховки в престижни застрахователни компании
  - Гражданска отговорност,
  - Каско,
  - Имущество,
  - Медицинска застраховка за чужбина,
  - Планинска застраховка,
  - Отговорности .
Застраховки денонощно Гражданска! София Зона Б-5
Застраховки София
 • Застраховки София
 • Финансов съветник,прави застраховки " Живот", застраховки " Злополуки" ,инвестиционни и пенсионни застраховки на място; във вашия офис и близо до вкъщи.
  Отстъпки!!!
  Правим и застраховки на апартаменти и къщи на 45% отстъпки.
  офис- център
  Финансов съветник- М.Милкова
  877698485
Застраховки с най-големи ОТСТЪПКИ София
 • Застраховки с най-големи ОТСТЪПКИ София
 • Предлагаме всички видове застраховки на най-добрите цени...
  Безплатна доставка до адрес до всяка точка на България с наложен платеж - за 1 или 2 дена в зависимост от часа на заявката... В удобно за Вас време...
  Подсещаме Ви по телефона за предстоящи вноски или изтичащи полици - от 4 до 7 дена предварително...

  ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ:

  1. По Гражданска Отговорност - до 15%
  2. По Автокаско - до 40%
  3. По Имущество - до 50%
  4. За други застраховки - обадете се за Вашата отстъпка...

  При нас всичко е точно, коректно и прозрачно... Без скрити условия, номера и т.н.
  Пробвайте ни и ще се убедите сами....

  !!! Обслужване и най-добри условия за корпоративни клиенти - застраховки, завеждане на щети, отношения със сервизи при отстраняване на щети и т.н. !!! Ние мислим и се занимаваме вместо Вас... Вие мислите САМО за Вашия бизнес... А по този начин и ние допринасяме за него... А Вие за нас... - Политиката ни е: ПЕЧЕЛЯ - ПЕЧЕЛИШ !!!

  За контакти:
  088/67-444-67; 089/88-999-75
  или на ел. поща...

  Нашият екип от млади, енергични и любезни служители Ви очаква за взаимноизгодно сътрудничество...

  ПЕЧЕЛЯ - ПЕЧЕЛИШ...
  Това е нашето мото...
Релаксиращ масаж Пловдив
 • Релаксиращ масаж Пловдив
 • Студиото предлага голяма гама от разнообразни масажи
  Класически масаж
  Лечебни масажи
  Релаксиращи масажи
Застраховка помощ при пътуване
 • Застраховка помощ при пътуване
 • ОПИСАНИЕ

  Застраховка „Помощ при пътуване“ осигурява на теб и твоите близки спокойствие при пътуване в чужбина и подкрепа при непредвидени ситуации.
  ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  Медицински застраховки, вследствие на злополука или внезапно заболяване;
  Репатриране вследствие на злополука или внезапно заболяване;
  Спешна дентална помощ;
  Отмяна на пътуване – до началото на пътуването;
  Кражба, загуба или забавено доставяне на личен багаж;
  Смърт или трайно намалена работоспособност;
  Спасителни разноски;
  Дневни пари за болничен престой;
  Правна помощ;
  Гражданска отговорност към трети лица.
  ПРЕДИМСТВА

  Без ограничение във възрастта и без самоучастие;
  Международно съдействие 24 часа, 7 дни в седмицата;
  Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди;
  Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове;
  Висок лимит на покритие за спасителни разноски, за да си спокоен, че ние ще се погрижим за теб;
  Отмяна на пътуване – ако си платил за своята почивка, но се случи нещо непредвидено и не можеш да пътуваш, ние ще ти възстановим парите;
  Тази застраховка при пътуване е валидна за цял свят.
  ЦЕНИ

  Образуват се спрямо покритията, рисковете, възрастта, дестинацията и повода за пътуването (дали е с цел работа, почивка и т.н.).
 • Страница от 2
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова