Застраховка на яхти и плавателни съдове София
  • Застраховка на яхти и плавателни съдове София
  • Застрахователен брокер Акорт ООД, www.akort-ins.eu предлага всички застрахователни продукти в областта на застраховане на яхти и лодки. В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с водещия европейски яхтен застраховател Пантениус у сме негов представител от 2007 г. Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет на групата, чиято част сме, Дружеството ни има за цел да заеме водещото място на българския застрахователен пазар като брокер. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна.
    Условия: от 1% застрахователна премия за комбинирана застраховка Каско + ГО + Злополука на екипажа за нови яхти и от 2% за яхти на възраст над 5 год. Покритие: до 210 морски мили, изчислени от всяко крайбрежие на ЕС. Бърза и безпроблемна ликвидация на щети (вкл. по ел. път подаване на заявление) в сервизи на официалния производител на яхтата. Безсрочност на застраховката с право на прекратяване по всяко време и незабавно възстановяване на надплатената част от застрахователната премия. Пълно покритие на щети, възникнали при транспорт на лодката по суша. Скипер и чартър застраховане. Предмет на застраховката Яхти - корпус и оборудване; Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд. Застрахователно покритие Каско - повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда: Щети по корпуса; Потъване; Отстраняване на отломки; Кражба и вандализъм; Природни бедствия; Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша; Рискове при вдигане и спускане от стапел; Отговорности: Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване;
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова