Измерване и оценка на битова и работна среда София

цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на клиент
Публикувана на
13.12.2018
Описание
За услугата
Органът за контрол от вида С при АЛФЕЙ ЕООД гр. София
Удостоверение - Трудова Медицина

е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020 от ИА „БСА” с уникален номер на сертификат № 223 ОКС.

ИА „БСА” е страна по многостранно споразумение по EA MLA.
Датата на първоначалната акредитация е 27.09.2006 г., валидността на сертификата е до 25.09.2022 г.

ОКС АЛФЕЙ извършва контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

ОРГАНЪТ ЗА КОНТРОЛ извършва специализирани контролни измервания и оценка на съответствието на факторите на работната и битовата среда в:
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: МИКРОКЛИМАТ
обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
обхват на контрола по параметър – осветеност.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ШУМ
Шум в работна среда – Еквивалентно ниво на шум; - ниво на шума; - дневно ниво на експозиция на шум; - средноседмично ниво на експозиция на шум; - ниво на върхово звуково налягане.
Шум в околна среда – Еквивалентно ниво на шум /Ден, вечер, нощ/.
Шум в помещения на жилищни и обществени сгради - Еквивалентно ниво на шум /Ден, вечер, нощ/

ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха
обхват на контрола по параметър
- концентрация на инхалабилна фракция на праха;
- концентрация на химични агенти чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ДО 1000V
обхват на контрола по параметър
– импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;
– съпротивление на изолация до 1000V;
– cъпротивление на защитни заземителни уредби;
– cъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
– защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: климатични инсталации
обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: вентилационни инсталации
обхват на контрола по параметър – скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.
Свържете се с нашия ОРГАН ЗА КОНТРОЛ


Процедура РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИЗИМОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОКС АЛФЕЙ

ПОЛИТИКА за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”
Условия за поръчка
http://www.alfay.eu/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%A1
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област София - град
Град
София
Адрес
ул. “Тимок” № 20,ателие 4
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 590 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова