Кинезитерапия

Рехабилитация по домовете София
 • Рехабилитация по домовете София
 • Масажист, Скенар терапевт отстранява и лекува дълготрайно!!! болки от гърба и ставите, възпаления на нерви, усуквания, прещипвания, разтежения, дископатии, дискови хернии, плексит, радикулит и др. Лечение и раздвижване на пациенти след инсултни и инфарктни състояния. Посещавам обездвижени пациенти за раздвижване и рехабилитация по домове, хосписи и болници. В град София за адресите, които са извън околовръстен път или намиращи се в синя или зелена зона за паркиране цената е 30 лв за процедура.
 • 25 Лева
Кинезитерапия София
 • Кинезитерапия София
 • Съвременната кинезитерапия е комплексна. Физическа, психическа и социална, тя има голямо значение за възстановяването на болните и подобряване на физическата им активност. Характерно за пациентите над 60 години е полиморбидността – наличието на повече от едно заболяване. Кинезитерапията се прилага се при почти всички заболявания. Използва се широко в ортопедията и травматологията, след операции, фрактури, прекарани инсулт, инфаркт и др. Кинезитерапията се прилага както превантивно, така и след изкарани заболявания и други патологични състояния на организма в един или друг стадий на тяхното протичане. Няма възрастови противопоказания и странични действия. Чрез упражнения за подобряване функцията на опорно-двигателния апарат, на дихателната и сърдечно-съдовите системи се подобрява качеството на живот и неговата продължителност. Понятието кинезитерапия в най-широк смисъл означава лечение чрез движение. В него се включват всички видове и форми на движението като лечебен фактор. Кинезитерапията е едно от най-важните рехабилитационни мероприятия при редица болни и особено при инвалидите. Възстановяването на увредени или загубени функции не е възможно без целенасочено лечение и без движение. Кинезитерапията има два основни раздела:
  Пасивна кинезитерапия
  Тя включва в себе си начини и средства, при които болният участва пасивно, без сам да извършва волеви движения. Прилага се при заболявания на опорно-двигателната система и/или на нервната система. Може да бъде използвана за превенция от патологични изменения в тъканите, причинени от продължително състояние на покой, както и за разнасяне на кръвоизливи. Пасивната кинезитерапия обхваща всички движения, в които човек участва пасивно или не прави волеви движения. В този случай движението се извършва от друго лице или чрез специални апарати и приспособления.
  Активна кинезитерапия
  Видове активна кинезитерапия:
  Лечебна гимнастика
  Трудотерапия
  Теренно лечение
  Игри и елементи на спорт (Ерготерапия)

  Играта са специално организирани физически упражнения. Характерна за тях е, че се извършват групово и имат състезателна цел. Игрите биват:
  Слабо подвижни игри.
  Полуподвижни игри.
  Подвижни игри.
  Танци
  Спортната програма се съобразява със състоянието на болния. Включват се в участие и хора с тежки функционални увреждания. При тях игрите се провеждат от положение седеж или с подвижна инвалидна количка. Спортните състезателни изисквания и правила се съобразяват със степента на увреждане.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова