Логопед София

Референтен номер
RF172827
цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
Публикувана на
16.05.2017
Описание
За услугата
Логопедията е наука, която се занимава с комуникативните нарушения, техните прояви, причини за техните появи както и с лечението им. Науката изучава и проследява хода на тяхното развитие и има за цел максимално да ги отстрани като предостави по-добра възможност на своите пациенти за правилно развитие!Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст.Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езиковата и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

упражнения за тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане
работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.)
овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор
правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми)
развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно)
формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
формиране на пълноценни представи за околния свят
развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)
езиково развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
формиране на елементарни математически представи
ограмотяване (четене, писане)
подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика)
преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
възстановяване езиковите функции след инсулти и черепно-мозъчни травми (подобряване на комуникацията – говор, писане, четене)
Адрес на доставка или Район на работа
Област
Област София - град
Град
София
Адрес
ул. Пенчо Славейков 21-23
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 314 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова