Счетоводство и Счетоводни услуги София

Референтен номер
RF161222
цената е
по договаряне
Място на изпълнение
  • На адрес на доставчика
Публикувана на
14.11.2018
Описание
За услугата
Счетоводство и Счетоводни услуги
ВИК КОНСУЛТ 2000 ЕООД

Ви предлага:
Изготвяне на счетоводна политика.
Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
Месечно или тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково - материалните запаси.
Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.
Изготвяне на дневници, справка - декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.
Изготвяне на Интрастат декларации и подаването им в НАП.
Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.
Попълване на трудови и осигурителни книжки.
Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости.
Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец 1 – за осигурените лица и декларации образец 6 – за дължими осигурителни вноски.
Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.
Обслужване на фирмени банкови сметки.
Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.
Изготвяне на Годишен отчет за дейността и подаването му в НСИ.
Изготвяне и подаване на месечни статистически справки към НСИ.
Изготвяне на вторични счетоводни документи.
Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.
Данъчни консултации.
Регистрация на фискални устройства в НАП.
Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
Цена по договаряне.
Адрес на доставка или Район на работа
Страна
България
Област
Област София - град
Град
София
Адрес
Дружба 2, гр. София
Телефон за поръчка
  • Сканирай QR код Сканирай QR код
  • Съобщи за нередност Cancel my report
  • 245 Пъти видяна
Съобщете за нередност
Обработва ...
Are you sure you want to cancel your report?
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова