Правни услуги

Адвокати, Европейски програми, Одит, Превод и легализация, Регистрация на фирма, Счетоводни услуги.
Пълно правно обслужване
 • Пълно правно обслужване
 • Изготвяне на договори, менителници, записи на заповед, пълномощни, споразумения, декларации, искови молби, жалби, частни жалби, съдействие при регистрация на фирми. Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за строителство - работна програма + анализни цени + линеен график и диаграма на работната ръка; Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за доставка - включително преводи на ЕС сертификати за изпитване на типа, декларации за съответствие, инструкции за употреба, кореспонденциа на и от англиски език. Преводи и легализация на английски език. Цялостно правно обслужване на фирми по граждански договор. Изготвяне на документация за обществени поръчки на публични и секторни възложители.
Превод от/на 38+ езика
 • Превод от/на 38+ езика
 • Преводаческа агенция Axenda Translations извършва професионални преводачески услуги от/на 38+ езицa (бългapcĸи, aнглийcĸи, иcпaнcĸи, итaлиaнcĸи, фpeнcĸи, пopтyгaлcĸи, нeмcĸи, pycĸи, pyмънcĸи, тypcĸи, гpъцĸи, cpъбcĸи, yĸpaинcĸи, xъpвaтcĸи, чeшĸи, пoлcĸи, cлoвaшĸи, cлoвeнcĸи, yнгapcĸи, чepнoгopcĸи, бocнeнcĸи, xoлaндcĸи, швeдcĸи, дaтcĸи, нopвeжĸи, финcĸи, мoлдoвcĸи, лaтвийcĸи, литoвcĸи, ĸитaйcĸи, япoнcĸи, apaбcĸи, xинди, ивpит, ĸaтaлyнcĸи, гaлиcийcĸи).
Преводи от и на всички езици от заклети преводачи,
 • Преводи от и на всички езици от заклети преводачи,
 • Качествени преводи от и на всички езици от заклети преводачи. Легализация на официални документи във всички министерства, попълване на документи от и за чужбина. Устни преводи при нотариус, бизнес срещи, преговори, конференции и други. Високо качество на конкурентни цени!
Адвокати Имотни казуси
 • Адвокати Имотни казуси
 • Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е специализирано в предлагането на широк диапазон правни услуги в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване.
  Ние Ви предлагаме:
  Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
  Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
  Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;
  Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;
  Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
  Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
Адвокати Домашно насилие
 • Адвокати Домашно насилие
 • В немалко случаи влошените отношения между партньорите са съпътствани от физическо, психическо и дори сексуално насилие, а мнозина от жертвите на насилие не са запознати с широките възможности за защита, които предлага Закона за защита от домашното насилие. След промени в него, които са в сила от 22.12.2009 г., са въведени и новите форми на емоционално и икономическо насилие.
  Често насилието се извършва в присъствието на деца, което силно ги травмира. Трябва да знаете обаче, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. В същото време защита от насилие може да се търси не само срещу съпруг или партньор, с когото живеете на съпружески начала, но и срещу широк кръг роднини. Доказването на случаите на домашно насилие е улеснено и насилникът може да бъде осъден дори при липсата на свидетели-очевидци. За съжаление, това понякога се използва от мними жертви на насилие, които завеждат дела, преследвайки други цели. В такъв случай, предлагаме защита на ответниците по делата.
  Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е специализирано в предоставянето на юридическа помощ в областта на домашното насилие. При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме:
  Правни консултации;
  Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
  Процесуално представителство пред съдебните органи.
Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев!
 • Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев!
 • Кантората е със седалище и адрес в гр. София и извършва квалифицирани юридически услуги под формата на писмени и устни консултации, изготвяне на документи, представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, правни анализи, проучвания и други, за граждани, фирми и организации от София, страната и чужбина.

  Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова