Телефонна централа

VoIP, Телефонна централа
Телефонни централи
 • Телефонни централи
 • Фирма Теленова ООД е създадена през 2003г. от технически и търговски специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит в телекомуникациите и информационните технологии.

  Основните дейности на Теленова ООД са:
  - внос, дистрибуция, продажба, инсталиране и техническа поддръжка на телефонни централи и аксесоари към тях
  - внос, дистрибуция, продажба, инсталиране и техническа поддръжка на GSM гейтуеи
  - внос, дистрибуция, продажба и техническа поддръжка на SIP телефони
  - внос, дистрибуция, продажба и техническа поддръжка на хотелски телефонни апарати
  - проектиране, изграждане и техническа поддръжка на структурни кабелни системи, телефонни инсталации и компютърни мрежи
  Теленова ООД осъществява продажби на телекомуникационно оборудване на телекомуникационни оператори, дилъри и крайни клиенти. Основно продажбите са в България, Русия, Косово и Албания, но се работи и с клиенти от други държави, включително и извън Европа.
  По желание на клиента, всеки един продукт закупен от Теленова ООД се монтира, настройва и пуска в експлоатация от компетентни технически специалисти на фирмата.
  Теленова ООД извършва текуща техническа поддръжка и администриране на телефонни централи и телекомуникационно оборудване, не само закупени от фирмата, но и от други производители и доставчици.
  Теленова ООД осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз и ремонт на телекомуникационното оборудване доставено от фирмата.За да затвори напълно цикъла на обслужване на клиентите, Теленова ООД извършва обратно изкупуване на ползваното телекомуникационно оборудване срещу закупуване на ново.

IP централи
 • IP централи
 • ВАШИЯТ ЕКСПЕРТ В IP КОМУНИКАЦИИТЕ

  "ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е една от водещите компании на българския пазар на комуникационни технологии. Дейността й включва доставка и инсталация на високотехнологично оборудване и системи за пренос и комутация на глас и данни, изграждане на локални, метро и отдалечени мрежи, структурно окабеляване, технически услуги и консултации.

  Предлаганите продукти, услуги, решения и системи включват, но не се ограничават до:
  • доставка на активно мрежово оборудване – маршрутизатори, комутатори, безжични решения и др.
  • доставка на компоненти за структурни кабелни системи – комуникационни кабели, канали, розетки, панели
  • изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, слаботокови и силнотокови инсталации
  • изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп и охрана, системи за управление на сгради
  • доставка на телефонни централи, IP комуникационни системи, GSM и VoIP gateway устройства
  • изграждане на унифицирани комуникационни решения
  • консултации и специализирани инженерингови решения
  "Игъл Инженеринг" осигурява представителство и посредничество на международни компании на българския пазар.
  "Игъл Инженеринг" е дистрибутор за България на следните марки: 3CX, Dinstar, Fanvil, Yealink, Zycoo и премиум риселър за редица дръги продукти и услуги.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова