Информационни технологии

рафичен дизайн, Лого дизайн, банери, Изработка на сайт, уеб дизайн, Интернет Реклама, google, facebook и други, Компютърна конфигурация, Компютърна поддръжка, Компютърни мрежи, Копирайтър (copywriter), Оптимизация в търсачки, Софтуер, CRM, ERP, Сървър и домейн хостинг, Телефонна централа.
Професионални WordPress услуги и поддръжка
 • Професионални WordPress услуги и поддръжка
 • Доверието и добрата комуникация са ключови за вашия бизнес. Намирането на експерт, на когото можете да се доверите за вашия уеб сайт, е трудно. С нас можете да очаквате честни взаимоотношения и професионален уеб сайт, който ще помогне на вашия бизнес да расте.

  Дизайн и разработка на уеб сайт на WordPress.
  Настройка и конфигуриране на тема.
  Настройка и конфигуриране на уеб сайт на WordPress.
  Откриване и отстраняване на грешки в уеб сайт.
  Обновяване и модернизиране на уебсайтове – правим вашия уеб сайт отново страхотен.
  Онлайн магазини, базирани на WooCommerce.
  Фирмени уеб сайтове.
  Уеб сайтове за членство.
  Избор и конфигуриране на правилната тема и приставки.
  Прехвърляне на съществуващ уебсайт в WordPress.
  Оптимизация на скоростта и пърформанса.
  Настройка на сигурността.
  Техническа SEO оптимизация.
  On-page SEO оптимизация.
  Прехвърляне на съществуващ онлайн магазин към WooCommerce.
  Настройка на WooCommerce.
  Импорт и експорт на продукти от WooCommerce (Не включва ръчно качване)
  Настройка на платежни модули в WooCommerce.
  Настройка на мулти валута според страната.
  Съдействие и работа с основните менюта в WordPress.
  Публикуване на съдържание.
  Абонамент за публикуване и и администриране на съдържание.
  Преместване на уеб сайт от един хостинг на друг.
  Настройки и конфигуриране на Google карти.
  Настройка и конфигуриране на контактна форма.
  Настройка и конфигуриране на Facebook Pixel.
  Интеграция, настройка и конфигуриране на Google Analytics.
  Интеграция, настройка и конфигуриране на Google Search Console.
  Планиране на структурата на уеб сайта.
  Настройка и оптимизиране на постоянни URL адреси (Permalinks).
  Оптимизиране на изображенията.
  Оптимизиране на менюта, връзки, призиви за действие и потребителско преживяване.
  Обновяване на системата и модулите на уеб сайта.
  Настройка на модул за въпроси и отговори.
  Промяна на основен домейн.
  Диагностика на казус.
  Интеграция и настройка на платформа за имейл маркетинг и формуляри за абонамент.
  Интеграция и настройка на социално споделяне.
  Други необходими интеграции – например уеб сайт за недвижими имоти, електронно подписване на документи, фактуриране и др.
  Други, свързани с WordPress уеб сайтове, казуси и въпроси.
Уеб дизайн
 • Уеб дизайн
 • Axxa Studio е дигитална агенция, предлагаща уеб и графичен дизайн, маркетингови услуги, реклама, SEO и други цялостни B2B и B2C решения.

  Оказваме подкрепа на марките в техните творчески начинания и помагаме на бизнеса да постига своите пазарни цели.

  Не се колебайте да се свържете с нас!
  https://axxa.one/
Услуги по ТРЗ и личен състав София
 • Услуги по ТРЗ и личен състав София
 • Фирма “ЙОР АКАУНТИНГ“ ЕООД предлага цялостно организиране на ТРЗ и личен състав на Вашата фирма. Подготвяме необходимите документи за администриране на персонала, така че с нас можете да забравите притесненията си за изрядността на документацията.
  ТРЗ услуги, които предоставяме:

  Изготвяне на ведомости и рекапитулации за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорари, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители, изготвяне на съответните платежни документи във връзка със социалното осигуряване
  Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6
  Месечно подаване на болнични листове в НОИ
  Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала
  Изготвяне на удостоверения за осигурителен и трудов стаж
  Сътрудничество при проверки и ревизии от НАП и НОИ
Подобряване на ползваемостта на вашия уебсайт
 • Подобряване на ползваемостта на вашия уебсайт
 • Ползваемостта на един уебсайт отразява леснотата, с която целевата му аудитория успява да го използва за постигането на определени задачи. Задачите са най-разнообразни, в зависимост от сайта - например запознаване с продукт на фирмата, записването в нюзлетър или извършването на покупка.

  Специалистът по ползваемост може да ви помогне да оцените как средностатистическия потребител взаимодейства със сайта, къде са евентуалните проблемни точки и какво може да се направи, за да се направи ползването му лесно и удобно. Колкото повече хора успяват да ползват сайта ви "по предназначение", толкова по-ефективно ще работи той за вас и толкова по-голяма възвращаемост ще имате.

  В работата по подобряване на ползваемостта на вашия уебсайт разчитаме на:

  знанията си за общовалидните правила на ползваемостта в уеб
  опита си в изследването и решаването на проблеми с ползваемостта на множество уебсайтове
  инструменти за експериментиране с част от реалните потребители на вашия сайт, което гарантира и реални резултати
  В резултат получавате една ценово достъпна услуга с висока ефективност и сайта ви започва да работи по-добре за вас. Ценообразуването зависи от големината и сложността на сайта.
Уеб анализи с Google Analytics
 • Уеб анализи с Google Analytics
 • ащо уеб анализи?
  Всеки бизнес има нужда от данни, за да се развива успешно. Ако нещо не се измерва, то не може и да се подобрява. Инструментите за уеб анализ са тези, чрез които се преценяват успехите и неуспехите на всеки уебсайт. Ако се ползват правилно, информацията, която те предоставят помага за въвеждане на промени по уебсайта и по маркетинговите кампании и оттам - до подобряване на цялостната му успеваемост.

  Чрез анализа на трафика може да се проследят тенденциите в поведението на различни групи (сегменти) от потребителите на сайта. Например може да се направи отделна оценка и сравнение на поведението на посетителите, дошли по всеки един канал и от всяка една рекламна кампания, да се видят разликите в поведението на база пол, възраст, използвано устройство и много други. Благодарение на инструментите за анализ на трафика могат да се взимат информирани решения за управлението на рекламните инвестиции и за промени в изгледа, структурата и съдържанието на уебсайта.

  Защо Google Analytics?
  Един от най-добрите инструменти към момента е дело на Google - Google Analytics. Това е безплатен, но много мощен инструмент, чрез който може да се прави задълбочен анализ на тенденциите в поведението на потребителите. Предимствата на инструмента са много: огромен брой събирани данни, лесно генериране на сложни отчети с данни, добри възможности за персонализиране на събираните статистики според нуждите на всеки сайт и други.

  Нашата експертиза
  Екипът ни има богат опит с уеб анализите с Google Analytics с реализирани десетки проекти от различен обхват/калибър. Също така непрекъснато използваме Analytics при взимане на решения за интернет кампаниите, които провеждаме за нас и нашите клиенти. Георги Георгиев, управител и главен интернет маркетинг експерт в компанията има 9-годишен опит в анализи на трафика и е сред водещите специалисти по уеб анализи. Притежава квалификация сертификат от Google за владеене на Google Analytics на професионално ниво (резултати от тестовете).

  В работата си разчитаме на отличното познаване на възможностите на Google Analytics, технологична експертиза при внедряване и одит на инструментите, статистическа експертиза при изготвяне на отчети, както и на доброто разбиране за ролята на уеб анализите в рамките на цялостната бизнес стратегия.

  Услуги по анализ на трафика
  Одит на текущото състояние на събираните данни - технически одит, одит на качеството на данните и препоръки за по-пълно използване на възможностите на Google Analytics.
  Изготвяне на план за измерване и статистика - консултации със специалист с цел изграждане на капацитет за събиране на достатъчно статистическа информация и взимане на бизнес решения, базирани на данни.
  Цялостна имплементация и настройка на Google Analytics следвайки най-добрите практики в сферата на уеб анализите.
  Изготвяне на комплексни отчети, ориентирани към действието (action-oriented reporting).
  Одит на успеваемостта на рекламни или маркетингови инвестиции.

Google AdWords мениджмънт и оптимизация
 • Google AdWords мениджмънт и оптимизация
 • Google AdWords е рекламна платформа, чрез която може да се достига до силно фокусирани групи от хора на база думите за търсене, които са въвели в Google и на база съдържанието на конкретната страница, която разглеждат.
  AdWords или SEO?
  Донякъде AdWords рекламата и SEO оптимизацията си приличат - AdWords също предлага изключително добри възможности за насочване на рекламата. Това води до отлична възвращаемост на инвестицията, тъй като се достига до силно заинтересована от вашия продукт аудитория.
  Други разлики на AdWords рекламата със SEO са, че изисква непрекъснато плащане за кликове и има и по-ограничени възможности като аудитория. Според статистиките само 20% от потребителите кликат на AdWords рекламите, докато над 90% кликат на обикновените резултати (в които може да се озовете само чрез SEO). Реално най-добър ефект има съчетаването на двата типа реклама.

  Реално всички кампании имат нужда и могат да спечелят от Adwords оптимизация. Най-често при поемане на управление на кампания постигаме подобрение на успеваемостта от десетки до стотици проценти, което се дължи на изключителния ни фокус върху резултатите, отличното познаване на инструментариума на Google AdWords и Google Analytics за оптимизация на ефективността.

  При професионален мениджмънт на вашата Google AdWords реклама:

  достигате до правилните хора, потенциални клиенти
  плащате възможно най-ниска цена за клик
  по-голяма част от кликовете водят до реални продажби

  Екипът на Уеб Фокус има богат опит с провеждане на AdWords оптимизация за най-различен тип клиенти - от сайтове в слабоконкурентни ниши с малък бюджет до кампании в най-конкурентните сфери със сериозни месечни инвестиции. Уеб Фокус ЕООД е компания, сертифицирана от Google AdWords.
SEO - оптимизация за търсачки София
 • SEO - оптимизация за търсачки София
 • SEO (оптимизация за търсачки) е рекламният инструмент с най-голяма възвращаемост на инвестициите в Интернет.

  Целта на SEO е да се достигнат хората, търсещи ключови думи с определена насоченост и да се доведат на правилната страница от вашия сайт. Това се постига чрез класиране на страници от вашия сайт на предни позиции в резултатите от търсенето. В България търсачката с най-голям пазарен дял е Google (над 95%), така че усилията обикновено се фокусират върху нея.

  При професионално направена SEO оптимизация ще достигнете до много от потенциалните си клиенти и то точно в момента, в който те, чрез търсенето си, заявяват интерес към вашите продукти или услуги. Това безпрецедентно ниво на насоченост на оптимизацията за търсачки способства за отличните резултати, които тя показва спрямо всички останали видове онлайн реклама.

  Доказан факт е, че най-много кликове и оттам посещения регистрират първите няколко показвани резултата. В случай, че сайтът ви излиза на втора страница, ще достигате само до няколко процента от потребителите. До трета страница не стига почти никой...

  Ако си представите, че вашия сайт е магазин, то добрата SEO оптимизация ще му осигури следните преимущества: той ще се намира на главната улица, по която минават най-много хора; витрината му ще е перфектно аранжирана и ще привлича погледите; вратата му ще е отворена, приканвайки поредния клиент да влезе.

  SEO оптимизацията, по технически причини, е дългосрочен процес - обикновено отнема 6 месеца, докато резултатите от нея започнат да се проявяват в пълна сила. За сметка на това в много от нетолкова конкурентните сфери оптимизацията има сравнително дългосрочен ефект - 2-3 години.

  Гаранция за успеха на вашата SEO кампания е дългогодишния опит на специалистите ни и доказания им професионализъм, както и многобройните успешни кампании, които сме извършили (част от тях може да видите тук).

  Георги Георгиев, нашият главен SEO специалист, има богат опит в оптимизацията за търсачки. Работил е по 18 от 100-те най-посещавани български сайта и по редица по-малки портали и фирмени сайтове. Той е съорганизатор и лектор на първата по рода си SEO конференция в България през 2009-та година.

  Цената за оптимизацията се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от текущото състояние на уебсайта и позициите му, маркетинговите и бизнес цели на клиента и конкурентната среда.
Изработка на уебсайт София
 • Изработка на уебсайт София
 • Направихте ли си вече фирмен уеб сайт?
  Need.bg предлага:

  - разработка на интернет сайтове по програма и индивидуален проект
  - договор за изработка с фиксирани срокове
  - добри цени
  - абонаментна поддръжка
  - популяризация и реклама

  Подробна информация можете да получите на адрес web.need.bg или на тел. 02 980 80 90 всеки работен ден
  от 9 до 18 часа.
Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на фирми
  еднолични търговци, търговски и граждански дружества
  ( ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД и други )


  Консултантският отдел на счетоводна къща НИИД Консулт предлага:

  Регистрация на еднолични търговци, търговски и граждански дружества

  Помощ при избора на най-удачна правна форма,
  Изготвяне на всички необходими документи за първоначално вписване,
  Консултация и помощ за избиране на подходящо име,
  Подаване вместо Вас на необходимите заявления и удостоверения в Търговски регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на ЕТ, търговски и граждански дружества »


  Регистрация на дружества по ДЗЗД.
  Когато е необходимо сдружаване за постигане на определена цел, без да възникне ново предприятие и юридическо лице.
  Изготвяне на необходимите дружествени документи,
  Регистрация в БУЛСТАТ регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на дружества по ДЗЗД »  Обявяване на Годишен финансов отчет

  Съгласно чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството всеки търговец, по смисъла на ТЗ, е длъжен да публикува своя годишен финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността в Търговски регистър в следните срокове:
  едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година (ГФО публикуват еднолични търговци, чиито финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит)
  дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година
  всички други търговци по смисъла на ТЗ - в срок до 31 юли на следващата година

  Фирмата предлага и изготвяне на Годишни финансови отчети.

  Ниид Консулт извършва само обработване на заявлението, декларациите и необходимите протоколи, и обявяването в Търговски регистър.

  Цени за обявяване на ГФО »
  Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите

  В Търговски регистър вече се обявяват всички промени във вписаните обстоятелства на определен търговец.
  Ниид Консулт предлага услугите си и в тази област, независимо дали става въпрос за смяна на седалище,име на фирма, предмет на дейност или управител.
  Цената се формира от брой часове консултантска услуга, плюс държавни такси, и се изчислява индивидуално за всеки отделен случай.

  Нотариалните такси се заплащат отделно на място от клиента.
Проверка за свободен БГ домейн София
 • Проверка за свободен БГ домейн София
 • Проверка за свободен БГ домейн
  Ниид Консулт ЕООД предлага на клиентите си съдействие при регистрацията на домейни в областта .BG

  Услугата включва:
  подготовка на необходимите документи,
  внасяне на документите в Регистър БГ,
  навременно уведомяване по телефона за изтичането на домейна,
  DNS хостинг при желание от страна на клиента.
  В случай, че DNS хостинга се предоставя от Ниид Консулт ЕООД, клиентът получава гарантирана видимост на сайта си от повече от 125 държави от целия свят.
SEO одит София
 • SEO одит София
 • Услугата SEO одит се предлага за всеки един уеб сайт или онлайн магазин, който желае да получи подробни резултати за моментното си класиране. Заедно с това ще получите данни и за класирането на основните си конкуренти. Услугата е предназначена за всички, които желаят да се развиват в онлайн бизнеса – и малки, и големи сайтове.

  SEO одита включва:

  анализ на позициите в Google.bg по предварително зададени ключови думи и фрази;
  анализ на структурата на url адресите на сайта;
  анализ на meta и alt тагове в сайта и оценка;
  анализ на конкуренцията;
  количество индексирани страници към сайта;
  количество входящи връзки към уеб сайта;
  анализ на посещаемостта;
  съвети за подобряване на позициите на уеб сайта в търсачките.
  Цената за SEO одита се определя в зависимост от големината на уеб сайта. Ако желаете да получите оферта, моля свържете се с нас на телефон 0878314924 или пишете имейл.
SEO консултации София
 • SEO консултации София
 • Предлагаме консултации по оптимизиране на бизнес сайтове и онлайн магазини. SEO консултацията може да бъде проведена при предварително уговорена среща в София, по телефон, skype или имейл.

  Цената за SEO консултация на място, посочено от клиента, е 100 лв.

  Цената за SEO консултация по телефона е 80 лв. Обаждането се осъществява от нас в удобен ден и час за Вас.

  Цената за SEO консултация по skype е 60 лв. Обаждането се осъществява от нас в удобен ден и час за Вас.

  Цената за SEO консултация по имейл е на брой зададени въпроси. Въпросите трябва да са кратки, ясни и конкретни. Минимален брой зададени въпроси – 10. Цена – 40 лв. Отговорите може да очаквате в рамките на 24 часа.

  Цената е за 60 минути SEO консултиране по един сайт. Изисква се предварително заплащане на консултацията.

  Начин за поръчка на SEO консултация:

  1. Изпращане на имейл, който съдържа:

  – линк на вашия сайт;
  – ключови думи и фрази, по които желаете да се позиционирате на челни позиции;
  – начин за провеждане на консултацията;
  – данни за фактура.

  След като изпратите имейла, очаквайте наш консултант да се свърже с Вас.

  2. За какво се консултира:

  – структура на сайта;
  – съдържание на сайта;
  – вътрешна оптимизация;
  – външна оптимизация;
  – общи съвети за подобряване класирането на сайта.

  След приключване на SEO консултацията ще получите файл със съвети за по-добро класиране в Google.

  Ако имате въпроси по услугата, моля свържете се с нас.

SEO за Facebook страници
 • SEO за Facebook страници
 • Екипът на Optimystica води успешно SEO кампании в социалните мрежи от години. Ние имаме нужните познания и опит за да превърнем присъствието ви в социалните мрежи в мощен инструмент, както за SEO, така и за цялостната ви маркетинг стратегия. Optimystica има доказани резултати в SEO за facebook страници, като сме поддържани такива на едни от най-големите компании в България. Екипът ни има и голям опит в изграждането на Youtube канали, както и предлагаме пълно обучение за всички тънкости в поддръжката на видеа, facebook страници и други профили в социалните медии. Не забравяйте, че нуждата от активно и качествено присъствие в социалните мрежи е наложително днес за всеки бизнес. Всеки бранд се нуждае от последователи, харесвания, споделяния, зрители и т.н. за да може да продава стоките и услугите си. В големите компании има цели отдели, работещи само върху SEO за социалните мрежи, както и за цялостната стратегия в социални мрежи.

  Стотици компании могат да ви предложат поддържане на Facebook страницата ви. Да не говорим, че можете да си я поддържате и самите вие. Facebook изглежда просто нещо… Ние обаче го правим по сложния начин! Преди да започнем работа по вашата Facebook страница ние ще анализираме поведението не само на всички конкурентни, но и на всички световни лидери в бранша. Едва тогава може да се определи правилният микс от над 50 типа постове, с които да изградим нашето SEO за социални мрежи и които да предложим на вашите фенове и множеството Facebook групи, където тези постове да се споделят.

  И преди да сте попитали – да, ще буустваме някои от постовете ви…  Доверете ни се и изберете услугите на експертите в областта, ние ще ви помогнем да задминете конкуренцията и да достигнете максимален брой хора в социалните мрежи !
Линк билдинг София
 • Линк билдинг София
 • Безплатните ресурси за линк билдинг са най-различни. Всеки може да започне да изгражда своята линк билдинг стратегия, но в повечето случаи при липса на познания, резултатите са негативни и не подобряват класирането на даден сайт.

  Подобряването на линковете и социалните сигнали е съществена част от пълната SEO оптимизацията. За да настигнете в класирането вашите конкуренти, то трябва да ги настигнете, а след това да ги надминете. Линк билдингът е един от елементите, по които трябва да се съпоставите с вашите онлайн конкуренти.

  Ние, екипът на Optimystica, имаме дългогодишен опит в израждането на висококачествени стратегии за вътрешен и външен линк билдинг. Нашият опит и постоянното ни себеусъвършенстване в SEO оптимизацията ни са гаранция за вашия бъдещ успех. Модерната ни линк билдинг стратегия включва системно набавяне на разнородни линкове (авторитетни сайтове, социални мрежи, блогове, директории, платени публикации и други), като в процеса на работа се обособява индивидуален подход за всеки клиент. Оставете се в ръцете на професионалистите и вземете качествен и работещ линк билдинг от Optimystica.
 • Страница от 5
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова