Софтуер, CRM, ERP

Софтуер ERP
 • Софтуер ERP
 • ATLAS ERP е Интегрирана клиент-сървер информационна система, базирана на MS SQL Server.
  Системата се състои от няколко основни модула, използващи обща база данни. Всеки модул може да бъде внедрен самостоятелно или интегриран заедно с други в единна система. При комплексно решение всички модули генерират автоматични счетоводни операции към финансово-счетоводния модул.
  ATLAS ERP се предлага с всички основни модули за управление на бизнес процесите в едно производствено или търговско дружество. Неговата базова функционалност удовлетворява в пълна степен изискванията на бизнеса.
  Основно предимство на предлаганите от AS Systems решения е в тяхната адаптивност към конкретните нужди на клиента.

  Специално разработен набор от процедури позволява да се дефинират индивидуални, а не стандартизирани решения. Това пести време и средства, дава възможност за бърз процес на обучение и лесно внедряване. В резултат клиентът купува система, която оптимизира и управлява точно неговия бизнес.
  Модули на Atlas ERP
  Планиране и управление на производство
  Финанси и счетоводство (модул Finance)
  Покупки и планиране на доставките
  Продажби и клиентски заявки
  Управление на проекти
  Управление на лизингови договори
  Управление на връзки с клиенти (модул CRM)
  Управление на складово стопанство
  Сервизен модул
  Логистичен модул
  E-commerce B2B
  ТРЗ и Управление на персонала (модул Payroll)
  Бизнес анализи
  Мобилна търговия


ERP, CRM и BI решения
 • ERP, CRM и BI решения
 • Превърнете бизнес визията си в реалност с нашите ERP, CRM и BI решения:
  Какво е CRM?
  CRM не е просто софтуер, а цялостна стратегия за оптимално управлението на взаимоотношенията на компанията с нейните потенциални и настоящи клиенти. CRM системата организира, автоматизира и синхронизира бизнес процесите в една организация – основно търговските дейности, но също така и маркетинг, обслужване и техническа поддръжка. С помощта на софтуерното решение успявате да намерите, привлечете и спечелите нови клиенти, да задържите съществуващите и да привлечете обратно бившите, като същевременно намалите разходите за маркетинг и обслужване.

  Защо да изберете CRM софтуер от Microsoft?


  Microsoft Dynamics CRM е напълно интегрирана система за управление на продажбите, маркетинга и сервизните дейности, която ви дава възможност лесно да създаватe и поддържатe ясна представа за клиента от първия контакт до вземането на решение за покупка и последващите продажби.

  Търговците получават пълен поглед върху потребностите на потребителите и могат да предложат най-подходящия продукт или услуга. Системата помага да оптимизирате операциите си чрез автоматизиране на рутинните задачи и стандартизиране на най-добрите световни практики. Работейки с интегрирана информация и процеси, подобрявате оперативната си ефективност – нещо, което е от ключово значение в настоящите икономически условия. Служителите са освободени от оперативни дейности, като непрекъснатото попълване на данни на хартиени носители и многобройни таблици, и могат да се фокусират изцяло върху променящите се потребности на клиентите. Освен това, системата се настройва лесно и уникалните за вашия бизнес процеси се отразяват по време на внедряването.

  Microsoft Dynamics CRM се интегрира с Microsoft Office, Microsoft Dynamics NAV и други бизнес системи, осигурявайки на служителите ви пълен поглед върху информацията за потребителите. Връзката с Microsoft Office позволява на персонала достъп до информацията от Microsoft Dynamics CRM чрез Microsoft Office Outlook, независимо дали се работи онлайн или офлайн. Бързо и лесно могат да се създават и изпращат персонализирани шаблони и писма.

  Простото конфигуриране и лесното използване на Microsoft Dynamics CRM позволява на служителите ви бързо да постигнат добра продуктивност без дълго обучение.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова