Водене на ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ София
 • Водене на ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ София
 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Изработване на Финансов Анализ София
 • Изработване на Финансов Анализ София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Данъчни услуги София
 • Данъчни услуги София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Годишно счетоводно приключване София
 • Годишно счетоводно приключване София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Счетоводно отчитане на персонал и заплати София
 • Счетоводно отчитане на персонал и заплати София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Счетоводни услуги София
 • Счетоводни услуги София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Регистрация на фирми София
 • Регистрация на фирми София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Регистрация на фирма София
 • Регистрация на фирма София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Водне на ТРЗ, Личен състав София
 • Водне на ТРЗ, Личен състав София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Юридически услуги София
 • Юридически услуги София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Регистрация на фирми
 • Регистрация на фирми
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Изнесено водене на ТРЗ и заплати София
 • Изнесено водене на ТРЗ и заплати София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
Обработка на заплати и ТРЗ обслужване София
 • Обработка на заплати и ТРЗ обслужване София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  Изготвяне на трудови и граждански договори
  Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл
  Попълване на платежни нареждания за заплати и осигуровки
  Изготвяне на документи за on-line банкиране
  Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения
  Изготвяне на служебни бележки за дохода
  Издаване и попълване на трудови книжки
  Попълване и заверка на осигурителни книжки
  Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Страница от 2
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова