Логопед

Логопед след инсулт Варна
 • Логопед след инсулт Варна
 • Инcyлтът зacягa мнoгo oт eжeднeвнитe дeйнocти нa чoвeĸa, пpичинявa гoвopни зaтpyднeния, cpeд ĸoитo нaй-paзпpocтpaнeнoтo e aфaзиятa. Tя пpeдcтaвлявa нecпocoбнocт дa ce възпpoизвeждa eзиĸ и/или дa ce paзбиpa чyждa peч.

  C пpoблeмитe нa aфaзиятa ce зaнимaвa лoгoпeдът, тaĸa чe нe гyбeтe вpeмe, a пoтъpceтe cпeциaлиcт. Haй-дoбpи peзyлтaти пpи peчeвa тepaпия мoжeтe дa пocтигнeтe, aĸo тя зaпoчнe нe пo-ĸъcнo oт пъpвитe 2 - 3 мeceцa cлeд инcyлтa.

  B пъpвитe няĸoлĸo пoceщeния ocнoвнa зaдaчa нa лoгoпeдa e дa ycтaнoви cтeпeнтa нa yвpeждaнe нa cпocoбнocтитe зa пиcaнe, чeтeнe или paзбиpaнe. Cпeциaлиcтът пpoвeждa тepaпия, cлeди paзвитиeтo нa бoлния и paбoти пo възcтaнoвявaнeтo мy, ĸaтo нaй-дoбpe пoceщeниятa y дoмa дa ce плaниpaт двa пъти ceдмичнo.

 • 22 Лева
Логопед София
 • Логопед София
 • Логопедията е наука, която се занимава с комуникативните нарушения, техните прояви, причини за техните появи както и с лечението им. Науката изучава и проследява хода на тяхното развитие и има за цел максимално да ги отстрани като предостави по-добра възможност на своите пациенти за правилно развитие!  Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст.  Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езиковата и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.  В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

  упражнения за тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
  упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане
  работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.)
  овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор
  правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми)
  развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно)
  формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
  формиране на пълноценни представи за околния свят
  развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)
  езиково развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
  развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
  формиране на елементарни математически представи
  ограмотяване (четене, писане)
  подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика)
  преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
  възстановяване езиковите функции след инсулти и черепно-мозъчни травми (подобряване на комуникацията – говор, писане, четене)
Логопед София
 • Логопед София
 • Ако Вие или Вашето дете:
  Не може да произнася съгласни звукове;
  Заеква, стеснително е, попаднало е в стресова ситуация;
  Има общо недоразвитие на речта;
  Изпитва небичайно големи трудности при овладяването на четене и писане;
  Изпитва трудности или е невъзможно да произнесе правилно цяла дума
Логопед София
 • Логопед София
 • Роля и функция на говорния и езиков терапевт (логопед)

  Говорният и езиков терапевт /логопед/ има следните задължения:
  1 – Превенция
  Логопедът работи на всеки етап за предотвратяване на развитието на комуникативни разстройства чрез:
  a) обучение
  b) информация
  c) провеждане на проверовъчни отсяващи процедури, предназначени за ранно откриване на разстройства при деца и възрастни.
  d) всякаква друга дейност, подходяща за клиентите и тяхната среда.

  2 – Оценка и диагноза
  Оценката изисква задълбочено оценяване на функционалните и другите аспекти на комуникативните способности и промяната, настъпваща в тях, при различните клиенти (които може да са се обърнали към говорния и езиков терапевт по своя инициатива, но е възможно да има и други случаи). Трябва да се вземат предвид специфичните нужди на клиентите и тяхното индивидуално социално обкръжение.
  Оценяването е продължителен процес и често включва сътрудничество с други научни дисциплини. Логопедът стига до диагнозата чрез обективни тестове и клинично наблюдение, след което изказва хипотеза за същността и продължението на необходимата интервенция..

  3 – Интервенция (терапия)
  В случай на комуникативни разстройства терапевтичната намеса може да бъде директна или индиректна. Тя включва терапия, рехабилитация и повторна интеграция към социалния живот, както и ранна интервенция, напътствия и консултации. Терапевтичните дейности имат технически, междуличностни и основни социални измерения.
  Говорната и езикова терапия се стреми да доведе клиента до най-високото възможно ниво на функциониране и комуникация, което е подходящо за тяхната социална, образователна и работна среда, за да могат те да постигнат или да поддържат един независим начин на живот. Следователно възрастта не е от значение, тъй като разстройствата могат да се появят на всеки момент от живота на човека и могат да бъдат както еволюционни, така и придобити.
  Съществена част от интервенцията е оценката на нейната резултатност.
  Когато имаме случай на медицинска патология, интервенцията от страна на логопеда може да бъде допълнена с медицинско лечение. Говорната и езикова терапия също така включва и сътрудничество с други програми в един широк мултидисциплинарен контекст.

  Заключение

  Говорните и езикови терапевти (логопеди) съчетават научното познание и клинични умения, за да постигнат най-доброто възможно решение на проблемите на техните клиенти. Говорната и езикова терапия е една все по-развиваща се професия на кръстопътя на чистата и приложна наука. Следователно в хода на промяната, която съпътства тази професия, тези указания могат да бъдат ревизирани и променени.
Логопед София
 • Логопед София
 • Логопед:
  д-р Логопедията е наука, която се занимава с комуникативните нарушения, техните прояви, причини за техните появи както и с лечението им. Науката изучава и проследява хода на тяхното развитие и има за цел максимално да ги отстрани като предостави по-добра възможност на своите пациенти за правилно развитие!

  Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст.

  Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езиковата и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.
  В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

  упражнения за тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
  упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане
  работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.)
  овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор
  правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми)
  развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно)
  формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
  формиране на пълноценни представи за околния свят
  развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)
  езиково развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
  развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
  формиране на елементарни математически представи
  ограмотяване (четене, писане)
  подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика)
  преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
  възстановяване езиковите функции след инсулти и черепно-мозъчни травми (подобряване на комуникацията – говор, писане, четене)Логопед Варна
 • Логопед Варна
 • Приятели, новият кабинет по лечебна педагогика и логопедия във Варна се намира на адрес ул. "Михаил Колони" 13, в двора (до Шишковата градинка, срещу входа на СОУ "Климент Охридски").

  Той е специализиран за консултации и работа с деца и възрастни със затруднения - познавателни, езикови и говорни, сензо-моторни, от гледна точка на антропософската лечебна педагогика и социална терапия.

  Логопедична работа с деца и възрастни с методите на лечебната педагогика и социална терапия.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова